Thứ năm, 12/07/2018 17:28 GMT+7

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 1961/QĐ-BKHCN ngày 11/7/2018)

Thực hiện Quyết định số 1961/QĐ-BKHCN ngày 11/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn, bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia xây dựng theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

4. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ).

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 10 tháng 9 năm 2018 (thứ Hai), hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 10 tháng 9 năm 2018.

Danh mục nhiệm vụ KH&CN tại Quyết định và Phụ lục kèm theo./.

 

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lượt xem: 596

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)