Thứ năm, 05/07/2018 16:05 GMT+7

Nghiên cứu tiếp thu các khuyến nghị chính sách về chuyển giao công nghệ

Thời báo Kinh tế Việt Nam số 153 ra ngày 27/6/2018 có đăng bài viết "Cần chính sách thúc đẩy doanh nghiệp nội địa khi chuyển giao công nghệ không như kỳ vọng", đề cập vấn đề chuyển giao công nghệ từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp trong nước.

Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, phối hợp, nghiên cứu tiếp thu phù hợp các ý kiến cũng như các khuyến nghị chính sách được nêu trong bài báo để phục vụ công tác tổng kết 30 năm hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng như công tác hoạch định chính sách trong thời gian tới.

Liên kết nguồn tin:

http://baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Nghien-cuu-tiep-thu-cac-khuyen-nghi-chinh-sach-ve-chuyen-giao-cong-nghe/340634.vgp

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Lượt xem: 3287

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)