Thứ hai, 16/04/2018 09:00 GMT+7

Thông báo mời thầu Gói thầu: Chuyển giao công nghệ dưỡng hộ nhiệt ẩm gạch bê tông bằng năng lượng mặt trời cho nhà máy sản xuất gạch không nung Đại Dũng, TP. Hồ Chí Minh

Tên bên mời thầu: Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.35560630                                      Email: bql.gkn@gmail.com

Mã số thuế: 0106784192

1. Tên gói thầu: Chuyển giao công nghệ dưỡng hộ nhiệt ẩm gạch bê tông bằng năng lượng mặt trời cho nhà máy sản xuất gạch không nung Đại Dũng, TP. Hồ Chí Minh

Loại gói thầu: Tư vấn

Nội dung chính của gói thầu:

Mục tiêu của gói thầu là lập báo cáo khả thi, thiết kế, hỗ trợ lắp đặt, đưa vào vận hành và chuyển giao công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời để dưỡng hộ gạch bê tông trong dự án đầu tư sản xuất gạch bê tông có công suất 111 triệu viên gạch QTC/năm tại Công ty Cổ phần Vật liệu xanh Đại Dũng, thành phố Hồ Chí Minh.  

Lợi ích của Dự án: Sử dụng năng lượng mặt trời để gia nhiệt gạch không nung-gạch bê tông làm tăng chất lượng của gạch đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6477-2016, giảm chi phí sản xuất gạch do tăng vòng quay tấm đỡ gạch sau máy tạo hình, rút ngắn thời gian ổn định thể tích cho gạch, rút ngắn thời gian lưu sản phẩm trên bãi, giảm bớt chi phí xi măng cho một đơn vị sản phẩm, giảm diện tích bãi chứa sản phẩm gạch không nung. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng, bắt đầu từ tháng 5 năm 2018

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

2. Tên dự án: Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

3. Nguồn vốn: GEF/UNDP

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn cá nhân trong nước

5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 16 tháng 04 năm 2018 đến trước 10 giờ 00, ngày 07 tháng 05 năm 2018.

Các nhà thầu trong nước có quan tâm chuẩn bị, đóng quyển 04 bộ Hồ sơ dự thầu (gồm 1 bản gốc và 3 bản chụp) và nộp cho Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”. Hồ sơ dự thầu (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) gồm:

  • Thư dự thầu có đề ngày tháng và chữ ký của trưởng nhóm tư vấn;
  • Văn bản thỏa thuận giữa các thành viên nhóm tư vấn, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu nhóm và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong nhóm;
  • Đề xuất kế hoạch và phương pháp thực hiện gói thầu, trong đó nêu rõ phân công nhiệm vụ của từng thành viên nhóm tư vấn;
  • Đề xuất chi phí ngày công chuyên gia và các chi phí khác nếu có;
  • Lý lịch khoa học của từng thành viên nhóm tư vấn có chữ ký của người khai;

6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”

Phòng 708, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung  Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +8424.35560630    Email: bql.gkn@gmail.com

Và thông tin trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn), mục “Thông báo”; website của Dự án: www.duangachkhongnung.vn, mục “Thông báo”.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: Không áp dụng

8. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng

9. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 7 tháng 05 năm 2018.

10. Thời điểm mở thầu: 11 giờ 00, ngày 7 tháng 05 năm 2018

 

Hồ sơ dự thầu gửi về địa chỉ sau:

Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”

Phòng 708, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung  Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +8424.35560630

Email: bql.gkn@gmail.com

     Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

                                                                                                                   (Đã ký và đóng dấu)

 

Tệp đính kèm:

Thông báo mời thầu (.pdf)

Phụ lục I, Điều khoản tham chiếu (.doc)

Nguồn: Dự án Gạch không nung - Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1223

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)