Thứ ba, 13/03/2018 16:21 GMT+7

Thông tin đề tài xin nghiệm thu cấp Nhà nước

a) Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu metagenome của một số hệ sinh thái mini tiềm năng nhằm khai thác các gen mới mã hóa hệ enzyme chuyển hóa hiệu quả lignocellulose

- Mã số: ĐTĐLCN.15/14

- Kinh phí: 5.235 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2014 đến tháng 11/2017

- Tổ chức chủ trì: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CNVN

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thị Huyền

- Các thành viên tham gia chính:

  1. TS. Đỗ Thị Huyền, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CNVN
  2. GS.TS. Trương Nam Hải, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CNVN
  3. TS. Phùng Thu Nguyệt, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CNVN
  4. ThS. Lê Ngọc Giang, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CNVN
  5. TS. Lê Thị Thu Hồng, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CNVN
  6. ThS. Lê Tùng Lâm, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CNVN
  7. ThS. Đào Trọng Khoa, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CNVN
  8. TS. Nguyễn Kim Thoa, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CNVN
  9. PGS.TS. Trần Đình Mấn, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CNVN
  10.  ThS. Lại Thị Hồng Nhung, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CNVN

b) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 4 năm 2018, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

c) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong tệp đính kèm)

- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN quốc gia (.pdf)

- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN quốc gia (.doc)

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên;

Lượt xem: 2823

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)