Thứ năm, 04/05/2023 17:00 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu đặc điểm hệ gen người Việt Nam liên quan đến lây nhiễm và diễn biến của bệnh nhân COVID-19”, mã số: ĐTĐL.CN.49/20

Thông tin chung:
Tên nhiệm vụ cấp quốc gia: “Nghiên cứu đặc điểm hệ gen người Việt Nam liên quan đến lây nhiễm và diễn biến của bệnh nhân COVID-19 ”
Mã số: ĐTĐL.CN.49/20
Tổng kinh phí:    9.890 triệu đồng, trong đó:
+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:    9.890 triệu đồng.
+ Kinh phí từ nguồn khác:    0 triệu đồng.
Thời gian thực hiện:
+ Bắt đầu: 6/2020
+ Kết thúc: 5/2022
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): lần 1 đến 11/2022; lần 2 đến 01/2023;
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Hệ gen - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Hải Hà;
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: (theo thuyết minh kèm theo Hợp đồng đã ký)

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Hải Hà

Chủ nhiệm

Viện Nghiên cứu Hệ gen

2

ThS. Vũ Phương Nhung

Thư ký

Viện Nghiên cứu Hệ gen

3

TS. Nguyễn Đăng Tôn

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu Hệ gen

4

TS. Nguyễn Thùy Dương

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu Hệ gen

5

ThS. Ma Thị Huyền Thương

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu Hệ gen

6

ThS. Trần Thị Bích Ngọc

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu Hệ gen

7

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu Hệ gen

8

CN. Nguyễn Hoài Nam

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu Hệ gen

9

T S. Đinh Thị Thu Hằng

Thành viên chính

Học viện Quân Y

10

T S. Hoàng Văn Tổng

Thành viên chính

Học viện Quân Y

11

T S. Phạm Ngọc Thạch

Thành viên chính

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

12

T S. Nguyễn Thị Thanh Hải

Thành viên chính

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 5/2023, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết kèm theo tại Mẫu 1-Báo cáo kết quả tự đánh giá của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ).

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 906

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)