Thứ năm, 27/04/2023 09:30 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống và dược liệu từ nguồn gen Thiên môn đông (Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.)”, mã số: NVQG-2019/DA.12

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Sản xuất thử nghiệm giống và dược liệu từ nguồn gen Thiên môn đông (Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.)”, mã số: NVQG-2019/DA.12.

2. Kinh phí: Tổng: 8.550 triệu đồng; Từ ngân sách SNKH: 2.550 triệu đồng; Nguồn khác: 6.000 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 42 tháng (Từ tháng 9/2019 đến tháng 02/2023).

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Đông Á.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Hữu Thiện.

6. Các thành viên tham gia chính:

Số TT

Họ và Tên

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Hữu Thiện

Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Đông Á

2

Nguyễn Thị Hạnh

Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Đông Á

3

Đinh Văn Khởi

Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Đông Á

4

Lê Thị Phượng

Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Đông Á

5

Đinh Bá Hòe

Trường Đại học Hoa Lư

6

Lê Thị Hải Yến

Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Đông Á

7

Nguyễn Thị Phú

Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Đông Á

8

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Đông Á

9

Phạm Thanh Phong

Hợp tác xã Nông Dược Xanh Tinh Hoa

10

Nguyễn Thị Linh

Hợp tác xã Nông Dược Xanh Tinh Hoa

11

Nguyễn Thị Đức Hạnh

Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Đông Á

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 5/2023 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.


III. Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

- Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: NVQG-2019/DA.12.

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1078

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)