Thứ năm, 04/05/2023 16:36 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật MS-MS độ nhạy cao và Multiplex Realtime PCR thế hệ mới để phát hiện tác nhân hóa học và sinh học gây hại sức khỏe trong một số thực phẩm”, mã số: ĐTĐL.CN.06/19

Thông tin chung:
Tên nhiệm vụ cấp quốc gia: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật MS-MS độ nhạy cao và Multiplex Realtime PCR thế hệ mới để phát hiện tác nhân hóa học và sinh học gây hại sức khỏe trong một số thực phẩm”
Mã số: ĐTĐL.CN. 06/19
Tổng kinh phí:    7.650 triệu đồng, trong đó:
+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:    7.650 triệu đồng.
+ Kinh phí từ nguồn khác:    0 triệu đồng.
Thời gian thực hiện:
+ Bắt đầu: 03/2019
+ Kết thúc: 02/2022
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 8/2022
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Quân Y, Bộ Quốc phòng;
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Chử Văn Mến;
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: (theo thuyết minh kèm theo Hợp đồng đã ký)

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học

Cơ quan công tác

1

TS. Chử Văn Mến

Chủ nhiệm

Học viện Quân y

2

TS. Hồ Hữu Thọ

Thư ký

Học viện Quân y

3

TS. Trần Quang Cảnh

Thành viên chính

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

4

TS. Phạm Thế Tài

Thành viên chính

Học viện Quân y

5

TS. Vũ Tuấn Anh

Thành viên chính

Học viện Quân y

6

TS. Trần Bá Hiếu

Thành viên chính

Học viện Quân y

7

ThS. Nguyễn Đình Ứng

Thành viên chính

Học viện Quân y

8

ThS. Nguyễn Văn Thịnh

Thành viên chính

Học viện Quân y

9

PGS.TS. Ngô Thanh Tùng

Thành viên chính

Học viện Quân y

10

TS. Hoàng Xuân Sử

Thành viên chính

Học viện Quân y

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 6/2023, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết kèm theo tại Mẫu 1-Báo cáo kết quả tự đánh giá của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ).

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 947

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)