Thứ sáu, 02/12/2022 11:22 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu phát triển công nghệ tích hợp sản xuất cồn không gia nhiệt ở nồng độ chất khô cao”, mã số: ĐTĐL.CN-07/20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu phát triển công nghệ tích hợp sản xuất cồn không gia nhiệt ở nồng độ chất khô cao”, mã số: TĐL.CN-07/20
2. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 6.420 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: Từ tháng 03/2019 đến tháng
8/2022)
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, trường ĐH Bách khoa Hà Nội
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Chu Kỳ Sơn
6. Các thành viên tham gia chính:

Số TT

Họ và Tên

Cơ quan công tác

1

PGS.TS. Chu Kỳ Sơn

Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

2

TS. Nguyễn Chính Nghĩa

Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

3

TS. Nguyễn Tiến Thành

Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

4

TS. Phạm Tuấn Anh

Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

5

TS. Nguyễn Tiến Cường

Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

6

TS. Phạm Ngọc Hưng

Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

7

ThS. Nguyễn Thị Hoài Đức

Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

8

ThS. Tiền Tiến Nam

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh

9

ThS. Trần Thị Lan

Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội

10

KS. Phạm Phú Lâm

Công ty CP Thực phẩm và Đồ uống Minh Lâm

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 12/2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: mã số: ĐTĐL.CN-07/20

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 782

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)