Thứ ba, 01/11/2022 22:15 GMT+7

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm hệ thống điều khiển chạy tàu ga điện khí tập trung ứng dụng công nghệ vi điều khiển, mã số: ĐTĐL.CN-12/17

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm hệ thống điều khiển chạy tàu ga điện khí tập trung ứng dụng công nghệ vi điều khiển, mã số: ĐTĐL.CN-12/17.

Thuộc: Đề tài độc lập cấp quốc gia.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Định hướng mục tiêu:

- Làm chủ công nghệ điều khiển chạy tàu ga điện khí tập trung ứng dụng công nghệ vi điều khiển.

- Chế tạo và thử nghiệm hệ thống điều khiển chạy tàu ga điện khí tập trung ứng dụng công nghệ vi điều khiển cho ga 03 đường.

- Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ thiết kế, chế tạo và khai thác hệ thống.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được bộ tài liệu thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển chạy tàu ga điện khí tập trung ứng dụng công nghệ vi điều khiển phù hợp với điều kiện Việt  Nam.

- Xây dựng được hệ thống điều khiển chạy tàu ga điện khí tập trung ứng dụng công nghệ vi điều khiển có chất lượng sản phẩm đạt mức độ tiên tiến về công nghệ, hiệu quả về kinh tế và phù hợp với việc xây dựng mới các ga điện khí tập trung có quy mô vừa và nhỏ như ở đường sắt Việt Nam. Hệ thống bao gồm các cấu phần và đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật sau:

+ Thiết bị tín hiệu ga điện khí tập trung:  02 hệ thống trên 02 ga (mức độ ga 03 đường).

+ Thiết bị khu gian: 1 hệ thống.

+ Bộ chương trình điều khiển tín hiệu ga điện khí tập trung.

+ Kết nối với các loại hình tín hiệu ga hiện có ở đường sắt Việt Nam.

+ Có tính năng mở để tạo thành hệ thống điều độ tập trung khi nâng cấp phát triển.

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị.

- Lắp đặt và thử nghiệm hệ thống điều khiển chạy tàu ga điện khí tập trung tại 2 ga mẫu thuộc đường sắt trong thời gian 1-2 năm vận hành liên tục.

- Xây dựng được mô hình  mô phỏng chạy tàu áp dụng hệ thống điều khiển chạy tàu ga điện khí tập trung phục vụ nghiên cứu, đào tạo.

- Góp phần đào tạo được 01 tiến sĩ, 02 thạc sĩ và công bố kết quả nghiên cứu tại các hội thảo và tạp chí khoa học chuyên ngành.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đặng Quang Thạch.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ KH&CN.

5. Tổng kinh phí thực hiện:                        13.840 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:       13.020 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                   820 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 6/2017

Kết thúc: Tháng 5/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền:

- Gia hạn lần 1 theo Quyết định số 391/QĐ-BKHCN ngày 25/02/2020, thời gian điều: từ 6/2017 đến 5/2021.

- Gia hạn lần 2 theo Quyết định số 1334/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2021, thời gian điều: từ 6/2017 đến 5/2022.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

   Đặng Quang Thạch

Thạc sĩ

Viện Ứng dụng Công nghệ

2

   Lê Hùng Lân

Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Ứng dụng Công nghệ

3

Nguyễn Thanh Hải

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học GTVT

4

Nguyễn Quang Tuấn

Tiến sĩ

Viện KH&CN GTVT

5

Nguyễn Văn Sinh

Thạc sĩ

Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

6

Cồ Như Văn

Thạc sĩ

Trường Đại học GTVT

7

Nguyễn Bá Thi

Kỹ sư

Viện Ứng dụng Công nghệ

8

ThS. Nguyễn Quang Hải

Thạc sĩ

Viện Ứng dụng Công nghệ

9

Lê Hồng Minh

Thạc sĩ

Viện Ứng dụng Công nghệ

10

Đỗ Trọng Tấn

Thạc sĩ

Viện Ứng dụng Công nghệ


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm vụ

- Tháng 11/2022 tại Trụ sở Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại đính kèm.

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: ĐTĐL.CN-12/17

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1784

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)