Thứ sáu, 28/10/2022 10:30 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất giải pháp chỉnh trị hệ thống sông Tiền, sông Hậu phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Mã số: ĐTĐL.CN.48/18

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp chỉnh trị hệ thống sông Tiền, sông Hậu phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

- Mã số: ĐTĐL.CN-48/18

- Kinh phí: 7.800 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 12/2018 đến tháng 11/2021). Được gia hạn 8 tháng (đến tháng 7/2022).

- Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài: GS. TS. Lê Mạnh Hùng

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh
khoa học,
học vị

Cơ quan công tác

1

Lê Mạnh Hùng

GS.TS

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam

2

Nguyễn Nghĩa Hùng

PGS.TS

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam

3

Trần Bá Hoằng

PGS.TS

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam

4

Võ Khắc Trí

PGS.TS

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam

5

 Đinh Quốc Phong

ThS

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam

6

Lâm Vừ Thanh Nội

TS

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam

7

Đỗ Đắc Hải

ThS

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam

8

Lê Trung Thành

PGS.TS

Đại học Thủy Lợi Cơ sở 2

9

Nguyễn Thị Vân Anh

ThS

Đại học Giao thông vận tải

 

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 11/2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 1231

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)