Thứ tư, 05/01/2022 11:04 GMT+7

Thông báo về tạm dừng hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (Trung tâm Nghiên cứu hợp tác quốc tế, văn hóa, ngôn ngữ Hàn Quốc)

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 06/2021/QĐ-KRAV ngày 15/12/2021 của Hội Nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động Trung tâm Nghiên cứu hợp tác quốc tế, văn hóa, ngôn ngữ Hàn Quốc.

Trung tâm Nghiên cứu hợp tác quốc tế, văn hóa, ngôn ngữ Hàn Quốc được thành lập theo Quyết định số 21012018/09-BCH ngày 01/12/2018 của Hội Nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam.

Được Bộ KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN số: A-2051 ngày 05/4/2019.

Trụ sở chính: Tầng 7 tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thời hạn tạm dừng hoạt động: 24 tháng từ ngày 20/12/2021 đến ngày 31/12/2023.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết.

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1287

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)