Thứ ba, 07/09/2021 15:49 GMT+7

Thông báo Danh mục đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – SNSF năm 2021 được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt tài trợ 10 đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – SNSF năm 2021 tại Quyết định số 61/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 20/08/2021, thông tin cụ thể về các đề tài tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1733

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)