Thứ năm, 22/07/2021 15:25 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng Hồ sinh thái đa mục tiêu, phục vụ phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long - Mã số: ĐTĐL.CN.39/18

I. Thông tin chung về đề tài:

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng Hồ sinh thái đa mục tiêu, phục vụ phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long - Mã số: ĐTĐL.CN.39/18

a. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.670 triệu đồng.

b. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 30 tháng (Từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2021)

c. Tổ chức chủ trì đề tài: Hội Thủy lợi Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Ngô Văn Quận

Các thành viên tham gia chính:

 

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

PGS.TS. Ngô Văn Quận

Đại học Thủy lợi – Hội Thuỷ lợi Việt Nam

2

GS.TS. Đào Xuân Học

Hội Thủy lợi Việt Nam

3

TS. Tô Quang Toản

Viện KHTL Miền Nam – Hội Thuỷ lợi Việt Nam

4

PGS.TS. Hà Lương Thuần

Hội Thủy lợi Việt Nam

5

ThS. Phạm Thế Vinh

Viện KHTL Miền Nam – Hội Thuỷ lợi Việt Nam

6

Phạm Tứ

Đại học Kiến trúc TPHCM

7

Nguyễn Đăng Quang

Trung tâm dự báo KTTV

8

ThS. Giang Thị Thu Thảo

Đại học Thủy lợi – Hội Thuỷ lợi Việt Nam

9

TS. Triệu Ánh Ngọc

Cơ sở 2-Đại học Thủy lợi – Hội Thuỷ lợi Việt Nam

10

TS. Võ Công Hoang

Cơ sở 2-Đại học Thủy lợi – Hội Thuỷ lợi Việt Nam

11

TS. Nguyễn Văn Nghĩa

Đại học Thủy lợi – Hội Thuỷ lợi Việt Nam

12

TS. Phạm Văn Chiến

Đại học Thủy lợi – Hội Thuỷ lợi Việt Nam

13

ThS. Nguyễn Việt Anh

Đại học Thủy lợi – Hội Thuỷ lợi Việt Nam

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 7/2021 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp quốc gia mã số: ĐTĐL.CN.39/18

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 991

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)