Thứ ba, 20/07/2021 15:26 GMT+7

Thông báo về tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH)

Đến hết ngày 15/07/2021 Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận đủ 100 yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH).

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo: Đến hết ngày 15/07/2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận đủ 100 yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH) giai đoạn từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/9/2021 theo Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản.

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 978

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)