Thứ năm, 07/01/2021 15:03 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu các giải pháp khoa học và công nghệ quản lý đa thiên tai, xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng phó với đa thiên tai, áp dụng thí điểm cho khu vực ven biển Trung Trung Bộ, Mã số nhiệm vụ: KC.08.24/16-20

I. Những thông tin chung

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu các giải pháp khoa học và công nghệ quản lý đa thiên tai, xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng phó với đa thiên tai, áp dụng thí điểm cho khu vực ven biển Trung Trung Bộ

Mã số nhiệm vụ: KC.08.24/16-20

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

2. Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia (nếu có)

- Quyết định số 358/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

  - Quyết định số 359/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu về việc thành lập Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá, nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:

Thời gian:

Bắt đầu:         14h00’ ngày 26/11/2020

Kết thúc:        16h30’ ngày 26/10/2020

Địa điểm: Phòng 116-118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 23, ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên:

Vắng mặt: 8 người, gồm:

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

PGS.TS Nguyễn Văn Thắng

Viện trưởng Viện KH KTTV&BĐKH

2

TS. Phạm Thị Thanh Ngà

Phó viện trưởng Viện KH KTTV&BĐKH

3

TS. Lương Hữu Dũng

GĐ TT NC Thủy văn & Hải văn, Viện KH KTTV&BĐKH

4

GS.TS. Nguyễn Trọng Hiệu

Chuyên gia

5

PGS. TS Nguyễn Đăng Quế

Chuyên gia

6

PGS.TS Nguyễn Tiền Giang

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

7

TS. Thái Thị Thanh Minh

Trưởng bộ môn Biến đổi khí hậu, Trường ĐH TNMT Hà Nội

8

ThS. Trần Hữu Bắc

Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ, Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý

 

5. Khách mời tham dự họp Hội đồng

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

GS. TS. Trần Thục

Ban Chủ nhiệm Chương trình KC08

2

Các cán bộ, viên chức thuộc Viện KH KTTV&BĐKH

Viện KH KTTV&BĐKH

 

II. Nội dung làm việc của Hội đồng:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.08.24/16-20 (.doc)

Thông tin kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.08.24/16-20 (.pdf)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 382

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)