Thứ sáu, 18/09/2020 08:15 GMT+7

Bộ KH&CN: Ưu tiên hỗ trợ nguồn lực ươm tạo công nghệ tại các vùng kinh tế trọng điểm

Theo Nghị quyết 128/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm cần luôn đi đầu trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, ứng dụng KH&CN tiên tiến và áp dụng các mô hình phát triển kinh tế mới.

Để huy động nguồn lực đầu tư phát triển cho các vùng kinh tế trọng điểm, Bộ KH&CN được chính phủ giao nhiệm vụ ưu tiên hỗ trợ nguồn lực đầu tư xây dựng các trung tâm ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN trong trường đại học, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế và các khu đô thị KH trong vùng để trở thành trung tâm của hoạt động ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo.

Song song với đó, Bộ KH&CN sẽ triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu hỗ trợ xây dựng các trung tâm ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN trong trường đại học, doanh nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các khu đô thị khoa học trong các vùng KTTĐ; xác lập quyền, bảo hộ và khai thác phát triển tài sản trí tuệ gắn với thương mại hóa, phát triển thị trường KH&CN; đẩy mạnh liên kết Viện - Trường - Doanh nghiệp trong vùng KTTĐ để đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng kết quả KH&CN.

Liên kết nguồn tin: Bộ KH&CN: Ưu tiên hỗ trợ nguồn lực ươm tạo công nghệ tại các vùng kinh tế trọng điểm (khoahocphattrien.vn)

Nguồn: Báo Khoa học và Phát triển

Lượt xem: 1817

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)