Thứ tư, 15/05/2019 15:45 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu đặc điểm khu hệ vi nấm và biện pháp phòng chống nhiễm nấm ở khu vực bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh”, mã số ĐTĐL.CN-48/15

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu đặc điểm khu hệ vi nấm và biện pháp phòng chống nhiễm nấm ở khu vực bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh”, mã số ĐTĐL.CN-48/15 được đăng tải chi tiết tại đây.

 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1176

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)