Thứ năm, 31/01/2019 21:26 GMT+7

Thông báo về Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 quy định kinh phí cho hoạt động sáng kiến

Ngày 15/01/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTC Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến. Nội dung Thông tư số 03/2019/TT-BTC cũng quy định chi tiết về mức chi dành cho Hội đồng sáng kiến, hoạt động phổ biến sáng kiến, hoạt động nhằm khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo và việc lập dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động sáng kiến.

Tệp đính kèm: Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 5262

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)