Thứ sáu, 28/12/2018 15:24 GMT+7

Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành một số Quyết định số về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

         Ngày 03/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2889/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1225:2018 Cảng thủy nội địa- Công trình bến- Yêu cầu thiết kế.

Xem chi tiết: Quyết định số 2889/QĐ-BKHCN.

 

          Ngày 03/10/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2891/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

1. TCVN 12197:2018; ISO/IEC 19772:2009  Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Mã hóa có sử dụng xác thực

2. TCVN 12198:2018; ISO 26324:2012 Thông tin và tư liệu- Định danh số cho đối tượng

Xem chi tiết : Quyết định số 2891/QĐ-BKHCN

       

          Ngày 13/7/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1978/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia, theo đó, công bố 20 tiêu chuẩn quốc gia

Xem chi tiết: Quyết định số 1978/QĐ-BKHCN

 

          Ngày 7/10/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3764/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

1.TCVN ISO 19108:2018     Thông tin địa lý- Lược đồ thời gian

2. TCVN ISO 19109:2018     Thông tin địa lý- Quy tắc lược đồ ứng dụng

3. TCVN ISO 19116:2018      Thông tin địa lý- Các phương tiện định vị

4. TCVN ISO 19117:2018      Thông tin địa lý- Trình bày

5. TCVN ISO 19126:2018     Thông tin địa lý- Từ điển khái niệm đối tượng và đăng ký

6. TCVN ISO 19127:2018     Thông tin địa lý- Từ điển khái niệm đối tượng và đăng ký

7. TCVN ISO 19131:2018     Thông tin địa lý- Yêu cầu kỹ thuật sản phẩm dữ liệu

Xem chi tiết: Quyết định số 3764/QĐ-BKHCN

 

          Ngày 1/11/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 3354/QĐ-BKHCN về việc  công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

1.TCVN 11998:2018     Chất dẻo có khả năng phân hủy oxy hóa- Hướng dẫn lão hóa nhiệt

2.TCVN 11999:2018     Chất dẻo có khả năng phân hủy quang học- Hướng dẫn phơi nhiễm dưới đèn huỳnh quang xenon

3.TCVN 12000:2018     Vật liệu polyme- Xác định định tính và định lượng crom, brom, cadimi, thủy ngân và chì bằng phép đo quang phổ tia X tán xạ năng lượng   

4.TCVN 12001:2018     Chất dẻo có khả năng phân hủy- Polyetylen và polypropylene- Xác định điểm phân hủy cuối cùng sử dụng phép thử kéo

 

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 2447

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)