Thứ năm, 29/11/2018 11:30 GMT+7

Quyết định công bố và hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ mới ban hành các Quyết định sau về việc công bố và hủy bố Tiêu chuẩn quốc gia.

* Quyết định hủy bỏ:

- Quyết định số 2581/QĐ-BKHCN (ngày 6/9/2018):

 1. TCVN 1651-2:2008 Thép cốt bê tông- Phần 2: Thép thanh vằn

* Quyết định công bố:

- Quyết định số 2582/QĐ-BKHCN (ngày 6/9/2018):

 1. TCVN 1651-2:2018 Thép cốt bê tông- Phần 2: Thép thanh vằn

- Quyết định số 2889/QĐ-BKHCN (ngày 03/10/2018)

 1. TCVN 12250: 2018 Cảng thủy nội địa- Công trình bến- Yêu cầu thiết kế

- Quyết định số 2898/QĐ-BKHCN (ngày 03/10/2018)

 1. TCVN 12272:2018 Đũa ăn

- Quyết định số 1977/QĐ-BKHCN (Ngày 13/7/2018):

 1. TCVN 12202-1:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 1: Xác định hàm lượng chất không tan bằng phương pháp khối lượng
 2. TCVN 12202-2:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 2: Xác định hàm lượng photpho bằng phương pháp chuẩn độ
 3. TCVN 12202-3:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 3: Xác định hàm lượng photpho bằng phương pháp phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)
 4. TCVN 12202-4:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 4: Xác định hàm lượng flo bằng phương pháp chuẩn độ và phương pháp đo màu
 5. TCVN 12202-5:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 5: Xác định hàm lượng titan bằng phương pháp đo màu
 6. TCVN 12202-6:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 6: Xác định hàm lượng silic bằng phương pháp khối lượng
 7. TCVN 12202-7:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 7: Xác định hàm lượng canxi, magie bằng phương pháp quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)
 8. TCVN 12202-8:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 8: Xác định hàm lượng sắt tổng số và sắt (II) bằng phương pháp chuẩn độ bicromat
 9. TCVN 12202-9:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 9: Xác định hàm lượng lưu huỳnh bằng phương pháp khối lượng

-  Quyết định số 3087/QĐ-BKHCN (ngày 16/10/2018):

 1. TCVN 12429-1:2018 Thịt mát- Phần 1: Thịt lợn

- Quyết định 3202/QĐ-BKHCN (ngày 23/10/2018)

 1. TCVN 12314-1:2018 Chữa cháy- Bình chữa cháy tự động kích hoạt- Phần 1: Bình bột loại treo 

- Quyết định 3204/QĐ-BKHCN (ngày 23/10/2018):

 1. TCVN 12295:2018 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp lấy mẫu để đo hoạt độ phóng xạ trên máy phổ gama phân giải cao
 2. TCVN 12296:2018 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ trên máy phổ gama phân giải cao
 3. TCVN 12297:2018 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Quy trình thành lập bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên
 4. TCVN 12298-1:2018 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản- Phần 1: Phương pháp đo địa chấn nông phân giải cao trên biển
 5. TCVN 12298-2:2018 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản- Phần 2: Phương pháp xử lý, phân tích các băng địa chấn nông phân giải cao trên biển
 6. TCVN 12298-3:2018 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản- Phần 3: Phương pháp xác định chất lượng tài liệu đo địa chấn nông phân giải cao trên biển

- Quyết định số 2889/QĐ-BKHCN (ngày 03/10/2018):

 1. TCVN 1225:2018 Cảng thủy nội địa- Công trình bến- Yêu cầu thiết kế 

- Quyết định số 2891/QĐ-BKHCN (ngày 03/10/2018):

 1. TCVN 12197:2018 (ISO/IEC 19772:2009)  Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Mã hóa có sử dụng xác thực
 2. TCVN 12198:2018 (ISO 26324:2012) Thông tin và tư liệu- Định danh số cho đối tượng

  Tệp đính kèm: Các Quyết định

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 5053

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)