Thứ ba, 23/10/2018 15:00 GMT+7

Kế hoạch Vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 1570

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)