Thứ ba, 18/04/2017 09:35 GMT+7

Thông báo về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-VHL ngày 13 tháng 4  năm 2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ cấp Quốc gia: “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, Mã số KHCN-TN/16-20 (Chương trình Tây Nguyên 2016-2020) thực hiện từ năm 2017 (nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên,  Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn, giao trực tiếp như sau:

1. Phương thức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT- BKHCN nêu trên và Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.

2. Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn, giao trực tiếp được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư và Quyết định nêu trên; Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015.

3. Thời hạn nộp hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ trước 12 giờ 00’ ngày 29 tháng 5 năm 2017

4. Nơi nhận Hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp được gửi theo đường  bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ:  Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020, Nhà A1, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 trân trọng thông báo.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 538/QĐ-VHL ngày 13 tháng 4  năm 2017

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên

Lượt xem: 3110

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)