Thông tin văn bản số: 23/2014/TT-BKHCN
Số hiệu 23/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 19/09/2014
Thời gian bắt đầu hiệu lực 05/11/2014
Cơ quan ban hành Bộ KH&CN
Người ký Bộ trưởng Nguyễn Quân
Trích yếu nội dung
Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
29/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
15/08/2014
14/08/2014