Thông tin văn bản số: 07/2014/TT-BNV
Số hiệu 07/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 29/08/2014
Thời gian bắt đầu hiệu lực 15/10/2014
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Người ký Thứ trưởng Trần Thị Hà
Trích yếu nội dung
Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
CÁC VĂN BẢN KHÁC