Thông tin văn bản số: 04/VBHN - BKHCN
Số hiệu 04/VBHN - BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Cơ quan ban hành Bộ KH&CN
Người ký Thứ trưởng Trần Việt Thanh
Trích yếu nội dung
Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BKHCN ngày 31/12/2014 Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
22/12/2014
19/12/2014
17/12/2014
17/12/2014