Thông tin văn bản số: 05/VBHN-BKHCN
Số hiệu 05/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Cơ quan ban hành Bộ KH&CN
Người ký Thứ trưởng Trần Việt Thanh
Trích yếu nội dung
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN ngày 31/12/2014 Thông tư hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
22/12/2014
19/12/2014
17/12/2014
17/12/2014