Thứ năm, 03/12/2020 23:47 GMT+7

Thông báo Danh mục nghiên cứu sau Tiến sĩ do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ năm 2020 đợt 2

Kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký nghiên cứu sau Tiến sĩ do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) hỗ trợ năm 2020 đợt 2 (https://nafosted.gov.vn/thong-bao-tiep-nhan-ho-so-tham-gia-chuong-trinh-ho-tro-sau-tien-si-trong-linh-vuc-khtnkt-nam-2020/), Cơ quan điều hành Quỹ đã tiếp nhận 56 hồ sơ đăng ký hợp lệ. Căn cứ đề xuất của Hội đồng khoa học, Hội đồng Quản lý Quỹ đã ban hành Quyết định số 163/QĐ-HĐQL-NAFOSTED phê duyệt Danh mục nghiên cứu sau Tiến sĩ do Quỹ hỗ trợ năm 2020 đợt 2.

Danh mục cụ thể tại Tệp đính kèm.

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo và ký hợp đồng với các nhà khoa học được hỗ trợ trong tháng 12/2020, dự kiến chuyển kinh phí hỗ trợ để các nhà khoa học có thể triển khai nghiên cứu vào đầu năm 2021.

Nguồn: Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia

Lượt xem: 481

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)