Thứ sáu, 27/11/2020 13:15 GMT+7

Về việc Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS)

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ                                      

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2020 như sau:

1. Chương trình học bổng thạc sĩ, khóa 2021 - 2023

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng tại Thông báo số 1485/TB-BGDĐT ngày 23/11/2020 gửi kèm theo Công văn.

Ứng viên truy cập trang web: http://jds-scholarship.org để tải tài liệu hướng dẫn tuyển sinh và bộ hồ sơ dự tuyển.

Thời hạn nộp hồ sơ giấy và hồ sơ online: trước 17h00 ngày 25/12/2020.

2. Chương trình học bổng tiến sĩ, khóa 2021-2024

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng tại Thông báo số 1486/TB-BGDĐT ngày 23/11/2020 gửi kèm theo Công văn.

Thời hạn nộp hồ sơ giấy và hồ sơ online: trước 17h00 ngày 18/01/2021.

Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị thông tin về các Chương trình học bổng nêu trên tới công chức, viên chức và xem xét, cử ứng viên phù hợp tham gia dự tuyển./.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 489/TCCB ngày 26/11/2020

- Thông báo số 1485/TB-BGDĐT ngày 23/11/2020

- Thông báo số 1486/TB-BGDĐT ngày 23/11/2020

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 469

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)