Thứ năm, 26/11/2020 08:22 GMT+7

Thông báo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Tre ngọt (Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz) tại một số tỉnh miền núi phía Bắc để lấy măng”, Mã số: NVQG-2016/13

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Tre ngọt (Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz) tại một số tỉnh miền núi phía Bắc để lấy măng”, Mã số: NVQG-2016/13

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Tuyển chọn được các xuất xứ Tre ngọt có năng suất cao;

- Xây dựng được kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh Tre ngọt và thu hoạch, sơ chế, bảo quản măng; 

- Xây dựng được các mô hình trồng Tre ngọt lấy măng có hiệu quả kinh tế cao tại Phú Thọ, Lai Châu, Bắc Giang.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Văn Thọ

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                  4.398,94     triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:           3.919,97         triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                             478,97        triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 1/10/2016

Kết thúc: 30/9/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
 

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Văn Thọ

Nghiên cứu viên chính, Tiến sỹ

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

2

Nguyễn Viễn

Nghiên cứu viên, Thạc sỹ

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

3

Phí Hồng Hải

Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

Nguyễn Anh Dũng

Nghiên cứu viên chính, Tiến sỹ

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

5

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Nghiên cứu viên, Thạc sỹ

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

6

Nguyễn Văn Định

Nghiên cứu viên, Tiến sỹ

Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng

7

Nguyễn Anh Duy

Nghiên cứu viên, Thạc sỹ

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

8

Phạm Quang Tiến

Nghiên cứu viên, Kỹ sư

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

9

Đào Hùng Mạnh

Nghiên cứu viên, Thạc sỹ

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

10

Phạm Quang Tú

Nghiên cứu viên, Kỹ sư

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (.pdf)

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (.doc)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 349

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)