Thông tin văn bản số: 01/2019/TT-BNV
Số hiệu 01/2019/TT-BNV
Ngày ban hành 24/01/2019
Thời gian bắt đầu hiệu lực 10/03/2019
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Nội vụ  Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng 
Trích yếu nội dung
Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức