Thứ tư, 07/04/2010 16:18 GMT+7

Câu 10: Các hình thức hình thành doanh nghiệp KH&CN như thế nào?

Trả lời:

Có hai hình thức hình thành doanh nghiệp KH&CN, cụ thể:

- Thành lập mới doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Chuyển đổi từ các tổ chức khoa học và công nghệ thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Lượt xem: 2177

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)