Thứ tư, 15/06/2022 15:15 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ - xúc tác dạng màng và sợi cấu trúc nano trên cơ sở nano kim loại hoặc oxit kim loại phân tán trên phế phụ phẩm nông - công nghiệp biến tính bằng các phương pháp tổng hợp hóa lý, ứng dụng trong xử lý nước thải”- Mã số: ĐTĐL.CN35/18

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ - xúc tác dạng màng và sợi cấu trúc nano trên cơ sở nano kim loại hoặc oxit kim loại phân tán trên phế phụ phẩm nông - công nghiệp biến tính bằng các phương pháp tổng hợp hóa lý, ứng dụng trong xử lý nước thải.

- Mã số: ĐTĐL.CN35/18

- Kinh phí: 7.450 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 4 năm 2022

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng

- Các thành viên tham gia chính:

1. PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng

2. TS. Văn Hữu Tập

3. PGS.TS Đặng Văn Thành

4. TS. Vũ Xuân Hòa

5. PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên

6. TS. Nguyễn Tuấn Minh

7. TS. Phạm Hoài Linh

8. PGS.TS. Trần Đăng Thành

9. PGS.TS. Dương Nghĩa Bang

10. PGS.TS. Vũ Thị Kim Liên

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 8/2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong tệp đính kèm).

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 2954

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)