Thứ năm, 23/09/2021 18:57 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Hỗ trợ thương mại hóa các chế phẩm sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững”; Mã số TTKHCN.DA.14-2018

I. Thông tin chung về dự án  

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

“Hỗ trợ thương mại hóa các chế phẩm sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững” 

Mã số dự án: TTKHCN.DA.14-2018

        - Loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

+ Nhiệm vụ  kỹ thuật - công nghệ              þ

Thuộc Chương trình: phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020  

2. Mục tiêu dự án:

-          Hoàn thiện công nghệ và quy trình sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.

-          Thương mại hóa và chuyển giao quy trình ứng dụng các chế phẩm sinh học sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh đạt tiêu chuẩn quốc gia.

3. Chủ nhiệm dự án: TS. Võ Thị Hạnh

4. Tổ chức chủ trì dự án: Công ty TNHH Sinh Học Phương Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện: 7.988 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.878 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 5.100 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 01/01/2019

Kết thúc: 31/12/2020

Gia hạn thêm 6 tháng để nghiệm thu đến 30/6/2021

7. Danh sách thành viên chính thực hiện dự án nêu trên gồm:

TTT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Võ Thị Hạnh

TS

Công ty TNHH Sinh học Phương Nam

2

KS. Lê Thị Bích Phượng

KS

Công ty TNHH Sinh học Phương Nam

3

ThS. Lê Tấn Hưng

Ths

Công ty TNHH Sinh học Phương Nam

4

ThS. Trần Thạnh Phong

Ths

Công ty TNHH Sinh học Phương Nam

5

ThS. Trương Thị Hồng Vân

Ths

Công ty TNHH Sinh học Phương Nam

6

KS. Lê Thị Hương

KS

Công ty TNHH Sinh học Phương Nam

7

KS. Nguyễn Quang Thái Hưng

KS

Công ty TNHH Sinh học Phương Nam

8

KS. Nguyễn Thảo Trinh

KS

Công ty TNHH Sinh học Phương Nam

9

KS. Lê Văn Lợi

KS

Công ty TNHH Sinh học Phương Nam

10

Ths. Phạm Thị Pari

Ths

Công ty TNHH Sinh học Phương Nam

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian dự kiến: Tháng 10/2021

- Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

 

Tệp đính kèm:

- Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

 

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 478

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)