Thứ tư, 22/05/2024 18:23 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu xây dựng quy trình chẩn đoán và điều trị bệnh xơ gan theo Y học cổ truyền”, mã số: ĐTĐL.CN-07/19

Thông tin chung:
Tên nhiệm vụ cấp quốc gia: “Nghiên cứu xây dựng quy trình chẩn đoán và điều trị bệnh xơ gan theo Y học cổ truyền ”
Mã số: ĐTĐL.CN-07/19
Tổng kinh phí:    7.990 triệu đồng, trong đó:
+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:    7.990 triệu đồng.
+ Kinh phí từ nguồn khác:    0 triệu đồng.
Thời gian thực hiện:
+ Bắt đầu: 03/2019
+ Kết thúc: 02/2022
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 01/2024
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Y học cổ truyền Quân đội, Bộ Quốc phòng;
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS Phạm Xuân Phong;
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: (theo thuyết minh kèm theo Hợp đồng đã ký)

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học

Cơ quan công tác

1

PGS. TS. Phạm Xuân Phong

Chủ nhiệm đề tài

Viện Y học cổ truyền Quân đội

2

Ths. BS. Trần Thị Tuyết Nhung

Thư ký đề tài

Viện Y học cổ truyền Quân đội

3

PGS.TS. Cấn Văn Mão

Thành viên chính

Học viện Quân y

4

TS. Trịnh Hoài Nam

Thành viên chính

Viện Y học cổ truyền Quân đội

5

TS. Nguyễn Trọng Điệp

Thành viên chính

Học viện Quân y

6

TS. Chủ Văn Mến

Thành viên chính

Học viện Quân y

7

Ths. Nguyễn Văn Thịnh

Thành viên chính

Học viện Quân y

8

Ths. Nguyễn Thị Hồng Vân

Thành viên chính

Học viện Quân y

9

Ths. BS. Hoàng Lan Hiệp

Thành viên chính

Viện Y học cổ truyền Quân đội

10

Ths. BS. Phùng Văn Bằng

Thành viên chính

Viện Y học cổ truyền Quân đội

11

BSCKI. Bùi Thị Lệ Ninh

Thành viên chính

Viện Y học cổ truyền Quân đội

12

BSCKI. Trần Thị Thu Hiền

Thành viên chính

Viện Y học cổ truyền Quân đội

13

Ths. Nguyễn Thị Lê Na

Thành viên chính

Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

14

Ths. BS. Đinh Quốc Hưng

Thành viên chính

Viện Y học cổ truyền Quân đội

15

BS. Lại Duy Nhất

Thành viên chính

Viện Y học cổ truyền Quân đội

16

BS. Phạm Thị Hậu

Thành viên chính

Viện Y học cổ truyền Quân đội

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 6/2024, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết kèm theo tại Mẫu 1-Báo cáo kết quả tự đánh giá của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ).

Tệp đính kèm:
- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
- Công văn số 148/VYHCTQĐ-KHQS ngày 28/02/2024

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 379

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)