Thứ sáu, 23/02/2024 11:20 GMT+7

Về việc lấy ý kiến đối với các tập thể và các cá nhân dự kiến đề nghị trình khen thưởng cấp Nhà nước (Huân chương Lao động và Chiến sĩ thi đua toàn quốc)

Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tải để lấy ý kiến đối với các tập thể và các cá nhân dự kiến đề nghị trình khen thưởng cấp Nhà nước (Huân chương Lao động và Chiến sĩ thi đua toàn quốc).
 

STT

A.TẬP THỂ

HÌNH THỨC

1

Vụ Đánh giá Thẩm định và Giám định công nghệ

Huân chương Lao động hạng nhất

 

2

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Huân chương Lao động hạng nhì

3

Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Huân chương Lao động hạng nhì

B. CÁ NHÂN

HÌNH THỨC

1

Nguyễn Thị Huệ, Phó Chánh Văn phòng Bộ

Huân chương Lao động hạng nhì

2

Nguyễn Nam Hải, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Huân chương Lao động hạng ba

3

Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Vụ trưởng Pháp chế

Huân chương Lao động hạng ba

4

Nguyễn Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ

Huân chương Lao động hạng ba

5

Đỗ Thành Long, Chánh Văn phòng Bộ

Huân chương Lao động hạng ba

6

Nguyễn Như Quỳnh, Phó Chánh Thanh tra Bộ

Huân chương Lao động hạng ba

7

Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

Huân chương Lao động hạng ba

8

Trần Hậu Ngọc, Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ

Huân chương Lao động hạng ba

9

Đỗ Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế

Huân chương Lao động hạng ba

10

Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chiến sĩ thi đua toàn quốc


 

Nguồn: Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lượt xem: 1300

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)