Thứ năm, 18/01/2024 10:35 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học - CBT)

Ngày 16/01/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 22/QĐ-LHHVN ngày 11/01/2024 về việc giải thể Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học (CBT).

Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học được thành lập theo Quyết định số 529/QĐ-LHHVN ngày 16/8/2012 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1049 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 13/9/2012.

Đề nghị Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1049 và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 22/QĐ-LHHVN ngày 11/01/2024

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 720

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)