Thứ sáu, 08/12/2023 09:34 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Chân danh hoa thưa (Euonymus laxiflorus Champ. ex Benth.) ở Tây Nguyên làm nguyên liệu sản xuất thuốc; Mã số: NVQG-2018/19

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 716

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)