Thứ hai, 06/11/2023 10:04 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất lồng nuôi cá bằng vật liệu nhựa HDPE nhằm thay thế sản phẩm lồng nuôi cá truyền thống và phát triển nghề nuôi cá lồng của Việt Nam ”, Mã số: DAĐLCN.06/20

  1. Thông tin chung về nhiệm vụ:
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất lồng nuôi cá bằng vật liệu nhựa HDPE nhằm thay thế sản phẩm lồng nuôi cá truyền thống và phát triển nghề nuôi cá lồng của Việt Nam”.
  2. Mã số: DAĐLCN.06/20
  3. Tổng kinh phí: 19.500,0 triệu đồng.

Trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:    5.600,0           triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:              13.900,0         triệu đồng.

  1. Thời gian thực hiện: từ 09/2020 đến 03/2023 (gia hạn đến tháng 09/2023)
  2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Công nghệ Nuôi trồng thủy sản.
  3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hoàng Văn Hợi
  4. Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

STT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Hoàng Văn Hợi

Thạc sỹ

Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Công nghệ Nuôi trồng Thủy sản

2

  Võ Hoàng Anh

Thạc sỹ

Công ty TNHH MTV Dịch vụ và công nghệ Nuôi trồng Thủy sản

3

  Đỗ Văn Hòa

Thạc sỹ

Công ty cổ  phần nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

4

  Nguyễn Văn Hiếu

Thạc sỹ

Công ty TNHH MTV Dịch vụ và công nghệ Nuôi trồng Thủy sản

5

Cao Thành Chung

Thạc sỹ

Công ty TNHH MTV Dịch vụ và công nghệ Nuôi trồng Thủy sản

6

Phạm Anh Đức

Thạc sỹ

Công ty TNHH MTV Dịch vụ và công nghệ Nuôi trồng Thủy sản

7

  Phan Xuân Long

Thạc sỹ

Công ty TNHH MTV Dịch vụ và công nghệ Nuôi trồng Thủy sản

8

Lương Hải Chung

Thạc sỹ

Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

9

Lê Khắc Bình

Tiến sỹ

Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

II.Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Dự kiến: Tháng 12/2023, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết đăng tải tại phụ lục đính kèm:

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia mã số: DAĐLCN.06/20

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành Kinh tế - Kỹ thuật

Lượt xem: 1020

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)