Thứ tư, 08/02/2023 16:19 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu sản xuất một số enzyme phân hủy lignocellulose trên cơ sở khai thác dữ liệu metagenome”, mã số NĐT.50.GER/18

I. Thông tin chung nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu sản xuất một số enzyme phân hủy lignocellulose trên cơ sở khai thác dữ liệu metagenome”, mã số NĐT.50.GER/18.
2. Kinh phí thực hiện: 5.500 triệu đồng.
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.500 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2022.
4. Tổ chức chủ trì: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS. TS. Trương Nam Hải.
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1. Thời gian dự kiến: Tháng 02/2023.
2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 1500

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)