Thứ sáu, 11/06/2021 09:59 GMT+7

Thông tin chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động trợ giúp theo dõi hô hấp và vận động bất thường dựa trên nền tảng Internet vạn vật (IoT-Internet of Things)” mã số: ĐTĐLCN-16/18

a. Thông tin chung:

- Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động trợ giúp theo dõi hô hấp và vận động bất thường dựa trên nền tảng Internet vạn vật (IoT-Internet of Things)”, mã số: ĐTĐLCN-16/18

- Thuộc: Đề tài độc lập cấp quốc gia

- Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 11/2018 đến tháng 04/2021)

- Tổng kinh phí: 5.200 triệu đồng, gồm:

                 + NSNN: 5.200 triệu đồng.

                 + Khác:    0 triệu đồng.

- Tổ chức chủ trì: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Phạm Văn Cường

- Chủ nhiệm và các thành viên chính thực hiện đề tài như sau:

Số

TT

Chức danh khoa học, học vị, họ và tên

Cơ quan công tác

1

PGS.TS. Phạm Văn Cường

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

2

ThS. Đỗ Trung Anh

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

3

TS. Nguyễn Văn Thủy

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

4

GS.TS. Đỗ Văn Hàm

Đại học Thái Nguyên

5

PGS.TS. Lê Thị Lan

Đại học Bách khoa Hà Nội

6

TS. Nguyễn Trọng Khánh

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

7

ThS. Vũ Hoài Nam

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

8

PGS.TS. Lê Thanh Hải

Bệnh viện Nhi Trung Ương

9

ThS. Hà Quang Thanh

Viện Trang thiết bị y tế

10

TS. Nguyễn Quốc Uy

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

 

b. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thứ 3, ngày 27/7/2021 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

c. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại Tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: ĐTĐLCN-16/18
 

 

Nguồn: Vụ Công nghệ cao

Lượt xem: 385

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)