Thứ ba, 08/06/2021 10:46 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia:“Khai thác và phát triển nguồn gen cây Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria) tại một số tỉnh miền núi phục vụ nhu cầu làm thuốc”, mã số: NVQG-2016/01

a) Thông tin chung về nhiệm vụ:

- Tên nhiệm vụ: “Khai thác và phát triển nguồn gen cây Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria) tại một số tỉnh miền núi phục vụ nhu cầu làm thuốc”.

- Mã số: NVQG-2016/01.

- Tổng kinh phí: 4.100 triệu đồng, trong đó:

            + Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    4.100 triệu đồng.

            + Kinh phí từ nguồn khác:                            0 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2020;

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên;

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Văn Thông;

- Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học

Cơ quan công tác

1

TS.

Vũ Văn Thông

Chủ nhiệm đề tài

Trường Đại học Nông Lâm -

Đại học Thái Nguyên

2

ThS.

Vũ Thị Nguyên

Thư ký đề tài

Trường Đại học Nông Lâm -

Đại học Thái Nguyên

3

TS.

Trần Trung Kiên

Thành viên chính

Trường Đại học Nông Lâm -

Đại học Thái Nguyên

4

ThS.

La Quang Độ

Thành viên chính

Trường Đại học Nông Lâm -

Đại học Thái Nguyên

5

PGS.TS.

Đặng Thái Dương

Thành viên chính

Trường Đại học Nông Lâm -

Đại học Huế

6

TS.

Lương Văn Dũng

Thành viên chính

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Phát triển Tài nguyên thực vật - Trường Đại học Đà Lạt

7

PGS.TS.

Trần Quang Bảo

Thành viên chính

Trường Đại học Lâm nghiệp

(Cơ sở 2)

8

ThS.

Ma Thị Liên

Thành viên chính

Trung tâm Kế thừa - Ứng dụng YDHCT- Hội Đông y tỉnh Thái Nguyên

9

Dược sỹ

Nguyễn Thị Tươi

Thành viên chính

Trường Đại học Nông Lâm -

Đại học Thái Nguyên

10

KS.

Phan Thị Hảo

Thành viên chính

Trạm nghiên cứu Lâm đặc sản

Hoành Bồ

b) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Tháng 6/2021,

- Tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tệp đính kèm:

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: NVQG-2016/01

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 281

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)