Thứ hai, 09/11/2020 15:32 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Đánh giá tiềm năng di truyền một số nguồn gen rau địa phương họ bầu bí và hoa thập tự ở miền Bắc Việt Nam, mã số: NVQG2016/10

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Tên nhiệm vụ: Đánh giá tiềm năng di truyền một số nguồn gen rau địa phương họ bầu bí và hoa thập tự ở miền Bắc Việt Nam, mã số: NVQG2016/10

Thuộc:

- Chương trình (tên, mã số chương trình): Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu chung:

 Xác định được tiềm năng di truyền về một số tính trạng nông học có ý nghĩa của nguồn gen rau địa phương họ Bầu bí gồm các đối tượng: Bí đỏ (Cucurbita spp.), mướp (Luffa aegyptiaca) và họ Hoa thập tự gồm các đối tượng: cải mèo (Brassica juncea L.), cải củ (Raphanus sativus L.) phục vụ công tác bảo tồn và sử dụng nguồn gen có hiệu quả ở miền Bắc Việt Nam.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về đặc điểm nông sinh học chính và đa dạng di truyền ở mức độ phân tử của một số nguồn gen địa phương: bí đỏ, mướp, cải mèo, cải củ;

- Xác định được các chỉ thị phân tử ADN đặc trưng cho các nguồn gen địa phương: bí đỏ, mướp, cải mèo, cải củ và ít nhất 5 chỉ thị liên kết với tính trạng chất lượng và chống chịu bệnh;

- Đề xuất hướng bảo tồn và sử dụng các nguồn gen: bí đỏ, mướp, cải mèo, cải củ có tiềm năng.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Lã Tuấn Nghĩa

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Tài nguyên thực vật

5. Tổng kinh phí thực hiện: 4.500 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.500 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 01/10/2016

Kết thúc: 30/9/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
 

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Lã Tuấn Nghĩa

Phó giáo sư, tiến sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

2

Hoàng Thị Huệ

Tiến sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

3

Lê Thị Thu Trang

Thạc sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

4

Đàm Thị Thu Hà

Thạc sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

5

Nguyễn Thị Tâm Phúc

Thạc sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

6

Phạm Thị Thùy Dương

Cử nhân

Trung tâm Tài nguyên thực vật

7

Nguyễn Ngọc An

Thạc sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

8

Trần Thị Thu Hoài

Tiến sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

9

Ngô Thị Hạnh

Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu rau quả

10

Đoàn Xuân Cảnh

Tiến sĩ

Viện Cây lương thực và cây thực phẩm

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN quốc gia (.pdf)

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN quốc gia (.doc)

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 581

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)