Thứ hai, 14/09/2020 15:54 GMT+7

Báo cáo kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ bức xạ trong sản xuất phân bón vi sinh vật dạng hạt và phân bón lá

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ bức xạ trong sản xuất phân bón vi sinh vật dạng hạt và phân bón lá.

- Mã số ĐTĐLCN.19/16

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):  Đề tài độc lập

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Làm chủ việc ứng dụng công nghệ bức xạ tạo chất mang từ tinh bột nhằm bọc và bảo vệ các tế bào vi sinh;

- Làm chủ việc ứng dụng công nghệ bức xạ tạo phân đoạn xanthan, chitosan có hoạt tính sinh học;

- Sản xuất được 01 loại phân vi sinh chức năng và 01 loại phân bón lá đáp ứng các tiêu chuẩn phân bón hiện hành với giá thành cạnh tranh.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Minh Quỳnh

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                            3.900 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:               3.900 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                              0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 10/2016

Kết thúc: 9/2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 9/2020 (Quyết định gia hạn thời gian thực hiện số 2946/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2019)

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Minh Quỳnh

Tiến sỹ (chủ nhiệm đề tài)

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

2

Nguyễn Văn Bính

Thạc sỹ (thư ký)

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

3

Dương Kim Thoa

Tiến sỹ

Viện Nghiên cứu Rau quả

4

Nguyễn Thu Hà

Tiến sỹ

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

Lê Thị Minh Lương

Thạc sỹ

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

6

Trần Băng Diệp

Thạc sỹ

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

7

Hoàng Đăng Sáng

Thạc sỹ

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

8

Nguyễn Thị Thơm

Cử nhân

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

9

Phạm Duy Dưỡng

Cử nhân

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

10

Trần Quang Minh

Thạc sỹ

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại đây.

Nguồn: Vụ Kế hoạch- Tài chính

Lượt xem: 914

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)