Thứ hai, 03/08/2020 15:42 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống hỗ trợ bảo vệ, ngăn chặn rò rỉ dữ liệu trong hoạt động Chính phủ điện tử

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống hỗ trợ bảo vệ, ngăn chặn rò rỉ dữ liệu trong hoạt động Chính phủ điện tử.

2. Mã số: KC01.12/16/20       

3. Kinh phí: 5.375 triệu đồng

     3.1. NSNN: 5.375 triệu đồng     

     3.2. Ngoài NSNN:

4. Thời gian thực hiện: 24 tháng từ 01/7/2018 - 30/6/2020          

5. Cq chủ trì: .Viện Công nghệ Mô phỏng

6. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Tuấn Hảo

7. Thành viên thực hiện chính:         

7.1. TS. Hoàng Tuấn Hảo           

7.2. TS. Nguyễn Thị Hiền

7.3. TS. Lưu Hồng Dũng

7.4. TS. Phan Việt Anh

7.5. TS. Trần Hồng Quang

7.6. TS. Hà Chí Trung

7.7. ThS. Vũ Đình Phái

7.8. ThS. Nguyễn Hữu Nội

7.9. ThS. Nguyễn Văn Cường

7.10. KS. Nguyễn Văn Quân

7.11. TS. Nguyễn Việt Hùng

7.12. ThS. Nhiếp Văn Ngọc

8. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu (dự kiến)

8.1. Thời gian: Tháng 09/2020

8.2. Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Chi tiết được đăng tải tại đây.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước

Lượt xem: 342

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)