Thứ sáu, 03/07/2020 15:01 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ (Trung tâm Tư vấn tâm lý và hỗ trợ giáo dục Thái Nguyên)

 

Trung tâm Tư vấn tâm lý và hỗ trợ giáo dục Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 47-2016/QĐ-TWH ngày 30/9/2016 của Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1633 ngày 07/10/2016.

 Ngày 03/7/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 111-2020/QĐ-HKHTLGDVN ngày 20/5/2020 của Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam về việc giải thể Trung tâm Tư vấn tâm lý và hỗ trợ giáo dục Thái Nguyên và bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1633 cấp ngày 07/10/2016.

Đề nghị Trung tâm Tư vấn tâm lý và hỗ trợ giáo dục Thái Nguyên hoàn thiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 404

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)