Thứ hai, 22/06/2020 10:11 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu khai thác sử dụng nguồn tài nguyên chè Shan ở Việt Nam", mã số NĐT.26.CHN/17

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: Nghiên cứu khai thác sử dụng nguồn tài nguyên chè Shan ở Việt Nam, mã số NĐT.26.CHN/17.

2. Kinh phí thực hiện: 2380 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2380 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 9/2017 đến tháng 3/2020

4 Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đặng Văn Thư

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 7-8/2020.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 693

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)