Thứ sáu, 29/05/2020 15:09 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu đánh giá rủi ro ngập lũ tại các ngầm tràn khu vực miền Trung và đề xuất hệ thống cảnh báo sớm, mã số KC.08.03/16-20

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu đánh giá rủi ro ngập lũ tại các ngầm tràn khu vực miền Trung và đề xuất hệ thống cảnh báo sớm, mã số KC.08.03/16-20.

Thuộc:

  • Chương trình (tên chương trình, mã số): Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, Mã số KC.08/16-20.
  • Dự án khoa học và công nghệ (tên dự án, mã số):
  • Độc lập cấp nhà nước (lĩnh vực KHCN):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

  • Đánh giá được mức độ nguy hiểm và thực trạng cảnh báo của các ngầm tràn ở khu vực miền Trung.
  • Xây dựng được các tiêu chí xác định mức độ nguy hiểm trong mùa lũ của các ngầm tràn.
  • Đưa ra được các giải pháp cảnh báo sớm dựa trên công nghệ thông tin và tự động hóa cho các cụm ngầm tràn, nhằm tăng cường tính chủ động cho các cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của chính quyền địa phương…
  • Xây dựng thí điểm hệ thống cảnh báo sớm cho một khu vực nguy hiểm.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:   ThS. Nguyễn Văn Lực

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                   4.750 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:     4.750 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                       0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 10 năm 2016

Kết thúc: tháng 10 năm 2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

Bắt đầu: tháng 06 năm 2016.

Kết thúc: tháng 03 năm 2020.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
 

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

ThS. Nguyễn Văn Lực

Nghiên cứu viên,
thạc sỹ

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên

2

TS. Hoàng Ngọc Tuấn

Nghiên cứu viên chính, tiến sỹ

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên

3

TS. Nguyễn Đăng Giáp

Nghiên cứu viên chính, tiến sỹ

Phòng Thí nghiệm trong điểm Quốc gia về động lực học sông biển

4

ThS. Nguyễn Đức Diện

Nghiên cứu viên,
thạc sỹ

Phòng Thí nghiệm trong điểm Quốc gia về động lực học sông biển

5

ThS. Đào Anh Tuấn

Nghiên cứu viên,
thạc sỹ

Phòng Thí nghiệm trong điểm Quốc gia về động lực học sông biển

6

ThS. Lê Văn Thìn

Nghiên cứu viên,
thạc sỹ

Phòng Thí nghiệm trong điểm Quốc gia về động lực học sông biển

7

ThS. Trần Minh Thái

Nghiên cứu viên chính, thạc sỹ

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên

8

KS. Phạm Ngọc Phúc

Nghiên cứu viên,
kỹ sư

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên

9

TS. Nguyễn Quốc Hiệp

Nghiên cứu viên chính, tiến sỹ

Trung tâm công nghệ phần mềm thủy lợi

10

ThS. Nguyễn Ngô Quang Trung

Thạc sỹ

Chi cục Phòng chống Thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên

 

Tệp đính kèm:

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (.pdf)

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (.doc)
 

Nguồn: Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 315

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)