Thứ năm, 28/05/2020 17:35 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam

Ngày 25/05/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 62-2020/QĐ-HKHTLGDVN ngày 27/04/2020 về việc giải thể Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - giáo dục Tương Lai.

Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - giáo dục Tương Lai được thành lập theo Quyết định số 125-2018/QĐ-HKHTLGDVN ngày 20/12/2018 của Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-2014 cấp ngày 07/01/2019 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Đề nghị Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - giáo dục Tương Lai thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 237

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)