Thứ hai, 04/05/2020 23:39 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 04 năm 2020

Stt

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Ghi chú

1. 

Học viện chính trị khu vực II

1000

x

 

2.

Viện nghiên cứu phát triển giáo dục và nghề nghiệp STP

x

 

 

3.

Viện ngôn ngữ và văn hóa Phương Đông

x

 

 

4.

Viện công nghệ và kinh tế quốc tế

x

 

 

5.

Viện kinh tế xanh

 

x

 

6.

Trung tâm hỗ trợ phát triển nông nghiệp Việt

x

 

 

7.

Viện kinh tế và phát triển

 

x

 

8.

Trung tâm hỗ trợ pháp luật và chính sách phát triển cộng đồng

x

 

 

9.

Viện quản lý và phát triển Châu Á

 

x

 

10.

Viện nghiên cứu y dược và chữa lành

x

 

 

11.

Trung tâm khoa học kỹ thuật văn thư lưu trữ

x

 

 

 

 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 534

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)