Thứ năm, 20/02/2020 11:28 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng hạt cốt liệu nhẹ từ phế thải phá dỡ công trình xây dựng dân dụng (PTXD) ở Việt Nam", mã số NĐT.21.GER/16

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng hạt cốt liệu nhẹ từ phế thải phá dỡ công trình xây dựng dân dụng (PTXD) ở Việt Nam", mã số NĐT.21.GER/16

2. Kinh phí thực hiện: 3.500 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.500 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 10/2016 đến tháng 1/2020

4 Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Xây dựng

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Hùng Phong

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 3-4/2020.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 4435

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)